För närvarande har vi problem att ta emot filer när du gör en reklamation. För de ärenden som kräver en bilaga såsom polisanmälan eller orderbekräftelse måste du mejla in din reklamation till. - kortreklamationer@seb.se. Ange fullständig beskrivning av vad som har skett samt inköpsställets namn, datum, belopp, kontaktuppgifter samt kontonummer.