Om Eurocard

Eurocard AB fusioneras med SEB Kort Bank AB den 1 februari 2019.
Läs mer


Eurocard är ett kortföretag på den nordiska marknaden för privat- och företagskort och verkar för att företag och privatpersoner ska kunna genomföra betalningar på ett sätt som är säkert, effektivt och enkelt.

Eurocard erbjuder betallösningar för alla slags företag och organisationer. Vi är en ledande aktör på marknaden med ett brett utbud av kort, resekonto samt olika verktyg för administration och uppföljning som kan anpassas för varje nationell och internationell verksamhet.

Den tillgänglighet och frihet som Eurocard erbjuder har ända sedan 1965 bidragit till att sätta standarden för övriga betal- och kreditkort på marknaden.

eurocard.noeurocard.dkeurocard.fieurocardinternational.com

Företagsfakta

Eurocard AB (Eurocard) är ett helägt dotterbolag till SEB Kort Bank AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Eurocard bildades 1959 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Eurocard är ett kreditmarknadsbolag med tillstånd att bedriva finansieringsrörelse samt försäkringsförmedling. Eurocards verksamhet är outsourcad till SEB Kort Bank AB som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva bankrörelse (enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse) och tillstånd att bedriva försäkringsförmedling.

Organisationsnummer: 556070-4453
Momsregistreringsnummer: 663000-3843

Finansinspektionen är tillståndsmyndighet för den verksamhet Eurocard AB bedriver i Sverige. Eurocard ingår i SEB Kort Bank AB.

Försäkringsförmedling Betalskydd (pdf)

Styrelse och verkställande direktör

Styrelseledamot, verkställande direktör
Margareta Sahlberg Carlsson

Styrelseledamot, ordförande
Jonas Svärling

Övriga styrelseledamöter
Mads Krumhardt Enggren, Nina Korfu-Pedersen och Ulf Thorstensson

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag
Styrelseledamöterna har mångårig yrkeserfarenhet från skilda områden som är relevanta för Eurocard. Således finns i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bl a betallösningar, finansiering, försäkring, riskkontroll, redovisning och regelefterlevnad, Styrelsen möter även behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de olika geografiska marknader där Eurocard verkar. Alla stämmovalda ledamöter har erfarenhet från exekutiva befattningar.

Ägaren SEB Kort Bank AB bedömer hur väl den nuvarande styrelsens sammansättning svarar mot de krav som ställs idag och kommer att ställas i framtiden. I det sammanhanget övervägs också styrelsens storlek och sammansättning ur ett mångfaldsperspektiv. De enskilda styrelseledamöternas förutsättningar att ägna uppdraget det engagemang, den omsorg och den tid som krävs bedöms. Styrelseledamöternas förmåga att var för sig bidra i styrelsearbetet är naturligtvis viktig, men styrelsens samlade kompetens och förutsättningar att samarbeta är också avgörande och föremål för bedömning.

Sedan den 2 augusti 2014 finns begränsningar för hur många uppdrag en styrelseledamot i ett finansiellt institut får inneha. Eurocards styrelseledamöters uppdrag följer de nya reglerna.

Styrelsen tillsätter respektive entledigar den verkställande direktören i Eurocard. 

Styrelsen har uppdragit åt verkställande direktören att dels planera och genomföra utbildningsaktiviteter för nya ledamöter (särskild introduktionsutbildning), dels under en flerårsperiod på rullande basis göra särskilda genomgångar i styrelsen av bl a olika affärsområden och risker.

Pressrum

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunikationsansvarig och pressmaterial samt kan ladda ner högupplösta bilder och vår logotyp.

Till pressrummet