Reseskydd

Betalar du minst 75 % av din resa med Eurocard Gold eller Eurocard Corporate Gold* får du automatiskt en kompletterande reseförsäkring med bl a avbeställningsskydd.

Du kan även få ersättning för försenat flyg vid avresa och försenat bagage. Detta ger ett dig ett reseskydd när du behöver det som mest.

Nedan hittar du ett utdrag ur villkoren, fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Om inget anges gäller ersättning mot uppvisande av kvitto.

Mer information

Trygg-Hansa
Tel: 077-440 50 20
Skicka e-post

Villkor

Eurocard Gold (pdf)Eurocard Corporate Gold (pdf)

Skadeanmälan

Klicka här för att anmäla en skada

Mer information

*För företagskort kan din arbetsgivare ha avtalat om att inte inkludera reseskydd, kontakta din kortadministratör eller logga in i Eurocard-appen för att veta vad som gäller för just ditt kort.

 • Vem gäller försäkringen för?

  Kortinnehavaren som betalat minst 75 % av resan med Eurocard Gold eller Eurocard Corporate Gold. Försäkringen gäller även för kortinnehavarens make/maka/sambo och hemmavarande barn under 23 år (med hemmavarande barn avses barn som är folkbokfört hos båda eller en av sina föräldrar).

   

  Försäkringsförmånerna gäller även för annan kortinnehavare som har ett likadant kort och medföljer på en resa där kortinnehavaren betalt bådas resor. Barnbarn (under 23 år) omfattas om de följer med sina mor eller farföräldrar på resa utan föräldrarnas sällskap.

   

  Har du ett Eurocard Corporate Gold bör du stämma av med din arbetsgivare att din resa följer företagets resepolicy.

 • Avbeställningsskydd

  I försäkringen ingår ett avbeställningsskydd som gäller om du måste avboka resan eller hyra av stuga/lägenhet på grund av att du, anhörig eller reskamrat blir sjuk eller råkar ut för en olycksfallsskada.

   

  Försäkringen gäller även om du måste avboka på grund av väsentlig skada i din bostad. Avbeställningsskyddet gäller även för hotell om det bokas och betalas tillsammans med resan, dvs. som en paketresa.

   

  Högsta ersättningsbelopp är 20 000 kronor per försäkrad person, högst 60 000 kronor per kort och försäkringsfall. Skatter och avgifter ersätts inte.

 • Ankomstförsening

  Ersättning lämnas  om flyg, båt, tåg och buss ankommer mer än 6 tim försenad till sin slutdestination.

 • Ersättning vid försenat bagage
  • Om väskan är försenad (till resmål utanför hemlandet) i mer än 6 timmar är du berättigad till nödvändiga och skäliga inköp upp till 1 500 kronor per person och högst 6 000 kronor per kort.

  • Har väskan inte kommit tillrätta efter 24 timmar ersätter försäkringen utlägg för ytterligare 3 000 kronor per person och högst 12 000 kronor per kort.

  Kom ihåg att spara originalkvitton för att kunna bifoga din skadeanmälan.

 • Självriskskydd hem-, villa- och bilförsäkring

  Om det inträffar en skada i din bostad eller på din bil i Sverige medan du är borta, kan du få ersättning som motsvarar självrisken på hem- alternativt bilförsäkringen. Försäkringen täcker upp till 10 000 kronor. Din bostad ska ha varit obebodd och bilen oanvänd under resans gång.