Statistik

Med vårt webbaserade verktyg får du snabb och effektiv överblick över företagets rese och inköpsrelaterade utgifter.

Du får en samlad bild av företagets kostnader och kan också se hur kostnaderna fördelar sig innanför fördefinierade brancher som hotell, flyg och hyrbil etc.

Med den senaste statistiken får du ett bättre förhandlingsläge med olika leverantörer. Framförallt kan du förvänta dig stora rabatter från de viktigaste leverantörerna (undersökningar visar att det går att spara 15–20 % på flyg, hotell och hyrbil).

I snitt görs endast 64 % av inköpen hos leverantörer som företaget har rabattavtal med. Statistiken förenklar också budgetarbetet på ditt företag och ger en effektivare kostnadsuppföljning. 

Med statistiken får du snabba svar om företagets kostnader. Statistiken visar både kort, resekonto, inköpskonto och single account och du kan tex hämta ut statistiken baserat på leverantör, stad och tidsperiod.

Du bestämmer även hur du vill ha dina siffor; som tabeller, grafer eller diagram i olika format. 

Läs mer och ansök här

Pris och villkor