Kontera på nätet

Logga in, redovisa och kontera enkelt dina fakturor digitalt.

I samarbete med Dicom Expense erbjuder vi konteringsprogrammet Expense som gör administrationen enklare samtidigt som du får bättre underlag och kontroll.

Fakturorna importeras elektroniskt in i konteringsprogrammet och du slipper fysiska fakturor. Det räknar ut rätt moms och håller reda på regler kring representation och utlägg – vilket underlättar jobbet för både ekonomiavdelningen och medarbetaren.

Du loggar in, redovisar och konterar enkelt fakturorna på nätet. Data kan därefter sändas till bokföringen. 

Kvitto-app

Dicom Expense har även utvecklat en kvitto-app och med den kan alla anställda fotografera sina kvitton som sedan lagras digitalt automatisk i konteringsprogrammet.

Fördelar med ett konteringsprogram

  • Du får import av fakturan elektroniskt
  • Fakturan och utläggen konteras via inloggad miljö på nätet 
  • Du får kontering av t ex kostnadsställe och representation
  • Det påskyndar attest och bokföring
  • Du har möjlighet till export av underlag till bokföringen

Mer information

Dicom Expense
Tel: 08-12 13 05 80
Läs mer hos Dicom Expense

”Nu har vi fått ett modernt och användarvänligt system.”

Teresa Hansson, förbundscontroller på SKL om samarbetet med konteringsprogrammet från Dicom Expense.

Så reducerade SKL 400 Eurocardfakturor till en enda samlingsfaktura