Elektronisk fakturering

Undersökningar visar att interna kostnader för att hantera en enda faktura är 250–400 kronor.

Manuellt tar det i genomsnitt ca en timme att hantera en faktura. Det handlar bland annat om mottagning, attestering, registrering och kontroll samt förberedelse av betalning.

För företag med många leverantörer och delvis manuella betalningsprocesser, kan det innebära att det måste avsättas många resurser för hantering av fakturor.

Minska fakturahanteringen med upp till 90 %

Med elektronisk fakturering minimeras det manuella arbetet betydligt. Fakturorna kan skickas i de flesta format så att de enkelt integreras i ditt företags nuvarande rutiner. Exempelvis kan de skickas färdigkonterade för direktimport i ert ekonomisystem. På så vis automatiseras flera steg. 

Eftersom vi bara fakturerar en gång i månaden, minskar dessutom antalet fakturor som behövs hanteras. Fakturafilerna kan skickas i alla standardformat och till och med skräddarsys vid behov. 

Pris och villkor

Är du intresserad av elektronisk fakturering?

Vänligen kontakta oss så återkommer vi till dig så snart vi kan. Har du specifika frågor om ditt kort, kontaktar du kundservice.