Pris och villkor

Priser fr o m 2018-09-05

Här ser du standardpriser för några av våra företagstjänster. Har ditt företag behov av fler tjänster eller specifika lösningar? Vänligen kontakta oss för rådgivning.

Boka nu - betala sen 70 kr/bokad flygbiljett
(För belopp över 250 kr)
E-admin  
Abonnemang / användare 750 kr/år
Administrationsmodul / land 3 500 kr/år
Flexibel limit 2 500 kr/år
Statistik i e-admin 2 500 kr/år
Filintegration med ditt reseräkningssystem
Dagliga transaktionsfiler till ditt reseräkningssystem 3 500 kr/år
Ditt företag har fler än 20 kort Vänligen kontakta oss för mer information
Paketpris transaktionsfil och Smart receipts
Dagliga transaktionsfiler till ditt reseräkningssystem tillsammans med smarta kvitton 2500 kr per år
Smart receipts 250 kr per kort/år
Utläggshantering i Eurocard Pro 35 kr per mån
För ditt bokföringssystem och/eller avstämning
Avstämningsfil (i Excel) månadsvis (ersätter inte pappersfakturor) 1 500 kr
Ditt företag har fler än 20 kort Vänligen kontakta oss för mer information
Eurocard Corporate Gold Se separat prislista
Eurocard Corporate Limit Se separat prislista
Eurocard Corporate Platinum Se separat prislista
Eurocard Single-Use Account Enligt avtal.
Vänligen kontakta oss för mer information.
Global Data Manager Pris baseras på antalet kort och användare.
Vänligen kontakta oss för mer information.
Inköpskonto - Eurocard Purchasing Account Betaltid 10 dagar: 300 kr/år
Betaltid 20 dagar: 475 kr/år
Betaltid 30 dagar: 650 kr/år
Resekonto  
Resekonto – standard 950 kr/år
Resekonto – advanced Vänligen kontakta oss för mer information
Valutaväxlingspåslag 2 % vid omräkning av transaktioner för fakturering i annan valuta än SEK
Påminnelseavgift 50 kr
Dröjsmålsränta 24 %

Villkor

E-admin (pdf) Inköpskonto – Eurocard Purchasing Account (pdf) Resekonto - standard (pdf) Book Now - Pay Later (pdf) Smart receipts (pdf)

Terms and conditions

Eurocard Single-Use Account (pdf)Smart receipts (pdf) Book Now - Pay Later (pdf)