Pris och villkor

Priser fr o m 2018-01-01

Här ser du standardpriser för några av våra företagstjänster. Har ditt företag behov av fler tjänster eller specifika lösningar? Vänligen kontakta oss för rådgivning.

Boka nu - betala sen 60 kr/bokad flygbiljett
E-admin  
Abonnemang / användare 750 kr/år
Administrationsmodul / land 3 500 kr/år
Flexibel limit 2 500 kr/år
Statistik i e-admin 2 500 kr/år
Elektronisk filöverföring  
Transaktionsfiler till reseräkningssystem 1-20 kort 3 500 kr/år
Fakturafiler standardformat 1 500 kr/år
Filöverföring fler än 20 kort Vänligen kontakta oss för mer information
Eurocard Corporate Gold Se separat prislista
Eurocard Corporate Limit Se separat prislista
Eurocard Corporate Platinum

Se separat prislista

Eurocard Single-Use Account Enligt avtal.
Vänligen kontakta oss för mer information. 
Global Data Manager Pris baseras på antalet kort och användare. Vänligen kontakta oss för mer information.
Inköpskonto - Eurocard Purchasing Account 300 kr/år
Resekonto  
Resekonto – standard 950 kr/år
Resekonto – advanced Vänligen kontakta oss för mer information
Smarta kvitton Pris efter avtal – kontakta oss för mer information.
Övrigt  
Uppläggningsavgift 500 kr
Valutaväxlingspåslag 2 % vid omräkning av transaktioner för fakturering i annan valuta än SEK
Påminnelseavgift 50 kr
Dröjsmålsränta 24 %

Villkor

E-admin (pdf) Inköpskonto – Eurocard Purchasing Account (pdf) Resekonto - standard (pdf)Företagskort – företaget har betalningsansvar (pdf)Företagskort – personligt betalningsansvar (pdf)

Terms and conditions

Eurocard Single-Use Account (pdf)Eurocard Corporate (pdf)