Pris och villkor

Priser fr o m 2018-01-01

Här ser du standardpriser för några av våra företagstjänster. Har ditt företag behov av fler tjänster eller specifika lösningar? Vänligen kontakta oss för rådgivning.

Boka nu - betala sen 60 kr/bokad flygbiljett
E-admin  
Abonnemang / användare 750 kr/år
Administrationsmodul / land 3 500 kr/år
Flexibel limit 2 500 kr/år
Statistik i e-admin 2 500 kr/år
Filintegration med ditt reseräkningssystem
Dagliga transaktionsfiler till ditt reseräkningssystem 3 500 kr/år
Ditt företag har fler än 20 kort Vänligen kontakta oss för mer information
För ditt bokföringssystem och/eller avstämning
Avstämningsfil (i Excel) månadsvis (ersätter inte pappersfakturor) 1 500 kr
Ditt företag har fler än 20 kort Vänligen kontakta oss för mer information
Eurocard Corporate Gold Se separat prislista
Eurocard Corporate Limit Se separat prislista
Eurocard Corporate Platinum Se separat prislista
Eurocard Single-Use Account Enligt avtal.
Vänligen kontakta oss för mer information.
Global Data Manager Pris baseras på antalet kort och användare.
Vänligen kontakta oss för mer information.
Inköpskonto - Eurocard Purchasing Account Betaltid 10 dagar: 300 kr/år
Betaltid 20 dagar: 475 kr/år
Betaltid 30 dagar: 650 kr/år
Resekonto  
Resekonto – standard 950 kr/år
Resekonto – advanced Vänligen kontakta oss för mer information
Smarta kvitton Pris efter avtal – kontakta oss för mer information.
Utläggshantering i Eurocard Pro 35 kr per mån (de mån du nyttjar tjänsten)
Övrigt  
Valutaväxlingspåslag 2 % vid omräkning av transaktioner för fakturering i annan valuta än SEK
Påminnelseavgift 50 kr
Dröjsmålsränta 24 %

Villkor

E-admin (pdf) Inköpskonto – Eurocard Purchasing Account (pdf)Resekonto - standard (pdf)

Terms and conditions

Eurocard Single-Use Account (pdf)