Information om nya villkor

Nya regelverk innebär förändringar i våra villkor och hantering av personuppgifter. Vi har också uppdaterat villkoren för din kompletterande reseförsäkring.

Ny betaltjänstlag

För att implementera det nya direktivet om betaltjänster (PSD2) har ändringar i lagen gjorts. Syftet med direktivet är att stärka konsumentskyddet och öka konkurrensen. I samband med det har vi gjort ändringar i villkoren samt även vissa andra förändringar och förtydliganden. De nya villkoren gäller från den 1 maj 2018.

Information om de viktigaste villkorsändringarna:

Obehöriga transaktioner
Vi sänker din självrisk vid obehöriga transaktioner från 1 200 kronor till 400 kronor. Om du har anmält en obehörig transaktion kommer vi att utreda transaktionen och betala tillbaka beloppet så fort som möjligt. I vissa fall betalar vi tillbaka beloppet trots att vår utredning inte är klar. Om utredningen sedan visar att du inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet har vi rätt att dra det från ditt konto.

Säkerhetsrisker
Vi har lagt till hur vi informerar dig vid obehörig användning och säkerhetsrisker. Kom ihåg att när vi kontaktar dig ber vi dig aldrig uppge personlig kod, lösenord eller andra uppgifter relaterade till ditt kort.

Hantering av ditt kort och skydd av personlig kod
Eftersom de tekniska förutsättningarna har ändrats har vi uppdaterat bestämmelserna om hur du kan använda och skydda ditt kort. Tänk på att om du har lagrat dina kortuppgifter på en mobil enhet, till exempel en mobil eller surfplatta, är det viktigt att du skyddar enheten. Om mobilen eller surfplattan kommer bort eller används av någon obehörig måste du spärra ditt kort. Vi har också anpassat bestämmelserna om skydd av personlig kod efter den tekniska utvecklingen och uppdaterat med några nya begrepp som till exempel ”personliga behörighetsfunktioner”.

Kontoinformationstjänster
Vi har kompletterat våra villkor med bestämmelse som rör tjänster för kontoinformation från en tredjepartsaktör. En kontoinformationstjänst är en tjänst där du kan få information om dina betalkonton, i en eller flera banker, sammanställd till exempel i en mobilapp.

Kontoinformationstjänster kan erbjudas av andra betaltjänstleverantörer (nedan kallad tredjepartsaktör). Genom att använda en sådan tjänst ingår du själv ett avtal med, eller lämnar uppdrag till, denna tredjepartsaktör. Så snart du har godkänt tjänsterna delar vi din kontoinformation med tredjepartsaktören – och har då inte längre ansvar eller kontroll över hur denna information används. Enligt den nya betaltjänstlagen måste en tredjepartsaktör vara registreradhos eller ha tillstånd av Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU/EES för att få erbjuda denna typ av tjänster.  Om du inte vill använda dig av tjänsterna kan du fortsätta att göra dina bankärenden precis som vanligt och berörs inte av de nya bestämmelserna.

Här berättar vi i korthet om ändringarna i kortvillkoren (pdf) Se de nya kontobestämmelserna här

Reseförsäkringsvillkor

Den kompletterande reseförsäkringen förändras från och med 1 juli 2018. Om du har köpt din resa innan dess gäller samma villkor som tidigare. Se vad som gäller för ditt kort.

 • Eurocard Gold

  Detta är nytt:

  • Hela researrangemanget som du köper med kortet innan avresan omfattas av försäkringen. Tidigare skulle resan och boendet vara med på samma bokningsbekräftelse och vara betalade vid samma tillfälle.
  • Högsta möjliga ersättning per kort vid avbeställning höjs till 20 000 kronor per försäkrad (upp till 60 000 kronor per kort) från 15 000 kronor per försäkrad (upp till 45 000 kronor per kort) samtidigt införs en självrisk på 1 000 kronor.
  • Om du avbeställer din resa på grund av graviditetsrelaterade sjukdomar får du nu ersättning till och med vecka 28.
  • Du får ersättning för ankomstförsening (inklusive mellanlandningar) istället för avgångsförseningar. Ersättningen ändras till ett schablonbelopp på 700 kronor per försäkrad (upp till 2 800 kronor per kort) efter 6 timmar. Efter 24 timmar får du 2 800 kronor per försäkrad (upp till 5 000 kronor per kort). Tidigare ersattes försenad avgång från 500 konor per försäkrad efter 4 timmar, upp till 1 000 kronor per försäkrad efter 9 timmar.
  • Högsta möjliga ersättning per kort om ditt bagage är försenat 6 timmar ändras från 5 000 kronor till 3 000 kronor. Ersättning vid 12 och 48 timmars försening ersätts med 24 timmars försening med högsta ersättning 12 000 kronor per kort. Tidigare högsta ersättning vid 12 timmar och 48 timmar var 10 000 kronor respektive 20 000 kronor.
  • Högsta ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall ändras från 400 000 kronor till 50 000 kronor.
 • Eurocard Platinum

  Detta är nytt:

  • Hela researrangemanget som du köper med kortet innan avresan omfattas av försäkringen. Tidigare skulle resan och boendet vara med på samma bokningsbekräftelse och vara betalade vid samma tillfälle.
  • Högsta möjliga ersättning per kort vid avbeställning höjs till 30 000 kronor per försäkrad (upp till 150 000 kronor per kort) från 25 000 kronor per försäkrad (upp till 100 000 kronor per kort) samtidigt införs en självrisk på 1 000 kronor.
  • Om du avbeställer din resa på grund av graviditetsrelaterade sjukdomar får du nu ersättning till och med vecka 28.
  • Du får ersättning för ankomstförsening (inklusive mellanlandningar) istället för avgångsförseningar. Ersättningen ändras till ett schablonbelopp på 1 000 kronor per försäkrad (upp till 3 000 kronor per kort) efter 4 timmar. Efter 12 timmar får du 4 000 kronor per försäkrad (upp till 12 000 kronor per kort). Tidigare ersattes försenad avgång med 900 konor per försäkrad efter 3 timmar (upp till 3 600 kronor per kort) och 2 000 kronor per försäkrad (upp till 8 000 kronor per kort) vid 8 timmars försening per försäkrad efter 9 timmar.
  • Högsta ersättning per kort vid försenat bagage ändras från skälig tid 8 000 kronor till 6 timmar 5 000 kronor. Högsta ersättning per kort efter 24 timmar ändras från 18 000 kronor till 20 000 kronor.
  • Högsta ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall ändras från 400 000 kronor till 50 000 kronor.

Nya regelverk gällande dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), att gälla inom EU. Med fokus på ett ökat integritetsskydd reglerar den behandling och hantering av personuppgifter. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen se dina villkor.